O nama Usluge Lokacija Kontakt

Usluge Organizacijska kultura

ORGANIZACIJSKA KULTURA

Definicija kaže kako je organizacijska kultura postojani sustav vrijednosti, odnosa, shvaćanja, uvjerenja, etike, životnih stilova, osobnosti i karaktera tvrtke. U međuljudskim odnosima primjenjuju se otvorena - pisana i nepisana pravila, njeguju vrijednosti i standardna načela koja usmjeravaju ponašanje u nekoj organizaciji.

Organizacijska kultura približava i povezuje ljude te pomaže lakšem usaglašavanju ponašanja i poslovanja u radnim sredinama. Postojanje visoke organizacijska kulture je suptilno i sofisticirano stanje koje bez ikakve dvojbe doprinosi rastu uspješnosti i djelotvornosti organizacije.

Na organizacijsku kulturu djeluju mnogi čimbenici: međusobni odnosi zaposlenika, način vođenja i upravljanja, vanjski utjecaji, obilježja organizacije i sami poslovni procesi.

Ključnu ulogu u utjecaju na organizacijsku kulturu ima uprava odnosno vodstvo organizacije. Vođe moraju imati jaku volju, želju i sposobnosti utvrđivanja kulturnih temelja u organizaciji te operativno provesti potrebne akcije. Za izgradnju jake organizacijske kulture vođe moraju biti dosljedni i jasno ispoljavati i poštivati vrijednosti koje žele provesti. Organizacijska kultura mora podržavati misiju i viziju tvrtke, strateške ciljeve i potrebe organizacije. Jedino na taj način organizacijska kultura može doprinjeti učinkovitosti - što je opći cilj razvoja svake organizacije.

Vrijednost organizacijske kulture očituje se u sklonosti i prihvaćanju određenog ponašanja što kod zaposlenih stvara osjećaj identificiranja sa tvrtkom, lakše predavanje radnim obvezama i poboljšava stabilnost društvenih veza unutar organizacije.

Postojanje organizacijske kulture je poticajna spoznaja i osjećaj koji se može iskoristiti za pokretanje organizacije u pozitivnom smjeru.

Ako prihvatimo najjednostavniju definiciju kulture organizacije koja kaže da je to "NAČIN KAKO RADIMO", onda Vam "TRADEXIM" d.o.o. definitivno može pomoći da svi postanu svjesni KAKO DOBRO radite - da imate kulturu organizacije na zavidnoj razini.

Tradexim, Vrhovčev vijenac 78, Zagreb