O nama Usluge Lokacija Kontakt

Usluge Komunikacija

KOMUNIKACIJA

Svi mi komuniciramo na ovaj ili onaj način. Međutim, da li stvarno znamo uspješno komunicirati? Da li razumijemo i možemo prenijeti poruku onako kakav je njen stvaran smisao? Da li je naš način komuniciranja prihvatljiv za drugu stranu i kako ga drugi uopće doživljavaju? Jer poruka je uspješna i smislena jedino onda kad je pošiljatelj i primatelj shvaćaju i prihvaćaju na isti način.

U svakodnevnom poslovanju komunikacija je "krvožilni sustav" svake tvrtke jer bez "cirkulacije" informacija nemoguće je odvijanje poslovnih procesa. Zašto je komunikacija toliko važna i koja je korist od dobre komunikacije? Većina problema među ljudima nastaju kao rezultat loše komunikacije. Efikasna komunikacija je kritičan faktor uspjeha svake organizacije.

Stručna definicija komunikacije kaže da je to način razmjenjivanja informacija ili prenošenja poruka uz pomoć unaprijed dogovorenog i razumljivog sustava sporazumjevanja.

Komunikacija je najmanje ono ŠTO kažemo. Način KAKO to kažemo (neverbalni parametri – npr. izgled, govor tijela, mimika, intonacija i ritam glasa, glasnoća govora i sl.) čini preko 90% udjela kod uspostavljanja odnosa i prihvaćanja poruke u međuljudskoj komunikaciji.

Komunikacija je vještina. Uspješni komunikatori nisu se rodili s tom vještinom, već su kroz život, učeći od drugih i na svom vlastitom iskustvu usavršavali svoju vještinu komuniciranja.

Da li je naša poruka došla do Vas? Da li znate što Vam želimo reći? Kontaktirajte "TRADEXIM" d.o.o. da Vas naučimo kako uspješno komunicirati. Koristi od efikasne komunikacije već ste spoznali.

Tradexim, Vrhovčev vijenac 78, Zagreb