O nama Usluge Lokacija Kontakt

Usluge Poslovni informacijski sustavi

UVOĐENJE POSLOVNIH INFORMACIJSKIH SUSTAVA

Kvalitetna integracija poslovnih procesa u organizaciji podrazumijeva uspostavu primjerenog tijeka informacija i komunikacije. Znanost, tehnika i tehnologija toliko se brzo razvijaju da dovode do radikalnih promjena u području organizacije poslovnih procesa, upravljanja i samog rukovođenja.

Informacija koja uključuje znanje, predstavlja jedan od najvažnijih resursa svake organizacije. Kako iskoristiti prikupljene informacije i znanje postojećih resursa da počinju stvarati novu vrijednost?

Način na koji IT stručnjaci vide poslovne procese najčešće je preko modula procesa. Ovi moduli pomažu u razumijevanju rada organizacije, daju podlogu za optimizaciju rada, omogućavaju analizu troškova organizacije, prate ostvarenje rezultata i čine arhitekturu odgovarajućeg informacijskog sustava. Uz pomoć dobro dizajniranog poslovnog informacijskog sustava, reinženjering poslovnih procesa postaje kontinuiran proces i sastavi dio poslovne tehnologije organizacije.

Kvaliteta ukupnog poslovnog procesa, a time i njegovog rezultata ("output"-a) u velikoj je mjeri određena kvalitetom upravljanja. Da bi menadžment upravljanja bio u mogućnosti optimalno planirati ključne procese, organizirati poslovanje, donositi odluke, upotrebljavati resurse i kontinuirano poboljšavati kvalitetu poslovnih procesa, provoditi zacrtane politike i dostizati željene ciljeve, pravovremeno reagirati na promjene unutar i izvan organizacije, nužno je uspostaviti adekvatan informatički sustav.

"TRADEXIM" d.o.o. nudi kompletan informatički inženjering i cjelovita rješenja u izgradnji poslovnog informacijskog sustava i/ili pojedinih njegovih podsustava, sustava poslovnog komuniciranja i procesnih informacijskih sustava po načelu "ključ u ruke".

Poslovanje koje je utemeljeno na suvremenoj informacijsko-komunikacijskoj tehnologiji će pokazati i dokazati da poslovni informacijski sustav unutar organizacije zaista doprinosi njenom bržem i kvalitetnijem razvoju te da je to izuzetno isplativa i korisna investicija.

Tradexim, Vrhovčev vijenac 78, Zagreb